SOFAM

Ugo Woatzi, Abdo, 2019

1/6

Ugo Woatzi, Lover, 2019

2/6

Ugo Woatzi, Mask, 2019

3/6

Ugo Woatzi, Just Chill, 2019

4/6

Ugo Woatzi, Wedding Dress, 2019

5/6

Ugo Woatzi, Secret Forest, 2018

6/6

Chameleon is een fotoreeks over zichtbaarheid, die focust op de dualiteit tussen zichzelf verbergen en onthullen. Deze dualiteit zit vervat in de metafoor van het hagedisje dat een plaats inneemt waar hij zich tegelijk in probeert te verstoppen. De reeks onderzoekt verschillende vormen van mannelijkheid en ruimtes in een heteronormatieve samenleving die soms verstikkend kan zijn. De beelden roepen de liefde, angst en hoop op van mensen die proberen te leven buiten de heersende normen. Dit verhaal is zowel persoonlijk als collectief. Ik laat ook graag de diverse invullingen van het begrip mannelijkheid zien. Deze vaardigheid in het camoufleren en de ruimte in te nemen maakt voor mij deel uit van de dagelijkse realiteit van de queer-gemeenschap, omdat hun realiteit helemaal anders is opgebouwd dan die van de heteronormatieve samenleving. Door gebruik te maken van metaforen kan deze fotoreeks bijzondere concepten en een unieke esthetiek blootleggen die een spanning in zich dragen, maar tegelijk ‘gededramatiseerd’ worden door esthetische fijnzinnigheid. Chameleon is uiteindelijk een directe confrontatie met onze samenlevingen in een periode waarin de LGBTQ+-rechten onder druk staan op verschillende plaatsen in de wereld. Bovenal wil de reeks queers uitnodigen om in dialoog te gaan, trots te zijn en zichzelf te tonen door middel van fotografie.

 

 

 

 

 

 

Chameleon is a photographic series that deals with visibility: it focuses on the duality between acts of concealing and revealing oneself. This becomes the metaphor of the little lizard that occupies the space whilst hiding in it. The series explores various masculinities and spaces in heteronormative societies, which can be stifling. The images evoke the love, fears and hopes of these people, who are trying to live outside of the established norms. It is a story that is both personal and collective, and I am also fond of illustrating the diversity of types of masculinity. To me, this proficiency at camouflage and occupying space is a reality the queer community faces, living in constructions that are different from those imposed by heteronormative society. Using metaphors, this series proposes concepts and singular aesthetics that allow for a tension to be detected, whilst de-dramatizing it by means of aesthetic finesse. It is finally a direct confrontation with our societies during a period in which the rights of LGBTQ+ are under threat in various places in the world. Above all, the series seeks to encourage queer people to open up the dialogue, be proud and reveal themselves by means of photography.

Chameleon est une série photographique sur la visibilité mettant en scène la dualité entre se cacher et se montrer. Celle ci devient une métaphore du petit lézard qui occupe l’espace mais qui s’y cache simultanément. Cette série explore des masculinités et des espaces au sein d’une société hétéronormative parfois étouffante. Les images évoquent l’amour, la peur, l’espoir de ces personnes qui essaient de vivre en dehors de ces normes. C’est une histoire à la fois personnelle et collective et je suis également attaché à illustrer la diversité des masculinités. Cette habilité à se camoufler et à occuper l’espace est pour moi une réalité à laquelle fait face la communauté queer vivant dans des constructions différentes de celles imposées par la société hétéronormative. Travaillant sous forme de métaphores, cette série met en avant des concepts et des esthétiques singulières permettant de rendre compte d’une tension tout en la dédramatisant par sa finesse esthétique. Elle est enfin une confrontation directe à nos sociétés dans une période ou les droits des personnes LGBTQ+ sont menacés dans différents endroits à travers le monde. Chameleon cherche avant tout à encourager les personnes queer à ouvrir le dialogue, à être fier et à se montrer à travers la photographie.