SOFAM

Meggy Rustamova, Headlights, Florida, 2020. Photographic Installation, 120 x 80cm

1/9

Meggy Rustamova, Rock Formation, Arizona, 2020. Photographic Installation, 60 x 40cm

2/9

Meggy Rustamova, Rock Formation, Arizona, 2020. Photographic Installation, 60 x 40cm

3/9

Meggy Rustamova, Istanbul Dog, 2019. Photographic Installation, 10 x 7 cm

4/9

Meggy Rustamova, Istanbul Dog, 2019. Photographic Installation, 10 x 7 cm

5/9

Meggy Rustamova, Ninety Miles to Cuba, Key West, 2020. Photographic Installation, 45 x 60 cm

6/9

Meggy Rustamova, Ninety Miles to Cuba, Key West, 2020. Photographic Installation, 45 x 60 cm

7/9

Meggy Rustamova, Horaizon (Ocean,Orcas and Seagulls), 2019. Photographic Installation, 10 x 7 cm

8/9

Meggy Rustamova, Horaizon (Ocean,Orcas and Seagulls), 2019. Photographic Installation,10 x 7 cm

9/9

HORAIZON — Reizen in tijden van stilstand. De overkoepelende titel van deze beelden is HORAIZON, een verwijzing naar de fonetische uitspraak van het Engelstalige woord ‘horizon’, de grenslijn waarop het aardoppervlak en de hemel elkaar lijken te raken. De horizon, geïnterpreteerd als ‘grens’ of ‘lijn’, is evenzeer waarneembaar in taal, bij het lezen tussen de regels, of bij het reizen over internationale grenzen. De contouren van het land, van bomen of gebouwen die afsteken tegen de lucht, maar ook de contouren van schaduwen, zijn aanwezig in vele beelden in mijn werk. De werken suggereren daarnaast een verlangen naar wat zich achter de horizon schuilhoudt en nodigen de toeschouwer uit om een imaginaire reis te maken. In deze beelden toon ik een reeks fotowerken die op verschillende plekken ter wereld zijn gemaakt, tijdens mijn reizen naar Turkije, de Verenigde Staten en IJsland. Ondanks de uiteenlopende plekken waar de werken zijn ontstaan, ga ik opzoek naar het universele karakter van de beelden. Op deze manier hef ik de grenzen op. Het zijn fotowerken die elk op zichzelf — vaak door middel van associatie — een verhaal brengen of een herinnering oproepen. De werken focussen specifiek op de verhouding tussen de mens en de natuur en hoe de mens de natuur uit primaire behoefte opzoekt.

HORAIZON — Travelling in times of standstill. The overarching title of the images is HORAIZON, a reference to the phonetic pronunciation of the English word ‘horizon’, the border where the surface of the earth and the heavens appear to meet. The horizon, interpreted as ‘boundary’ or ‘line’, can likewise be perceived in language, upon reading between the lines, or when crossing international borders. The contours of the land, trees or buildings that are offset against the sky are present in much of my work. The works additionally suggest a longing for what is hidden beyond the horizon and invite the viewer on an imaginary journey. In these images I show a series of photographic works that were made in various places all over the world, during travels to Turkey, the United States and Iceland. Despite the locations’ disparities, I seek out the images’ universal nature. In this way I suspend their boundaries. These are photographic works that each — often by association — evoke a story or a memory. The works focus specifically on the relationship between man and nature and how the act of seeking out nature arises from a basic need.

 

 

HORAIZON — Voyager en temps d’immobilité. Le titre général des images est HORAIZON, une référence à la prononciation phonétique anglaise du mot « horizon », la ligne où la terre et le ciel semblent se toucher. L’horizon, interprété comme « limite » ou « ligne », est également perceptible dans le langage, lorsque l’on lit entre les lignes, ou encore lorsque l’on voyage au-delà des frontières. Les contours du paysage, des arbres ou des bâtiments qui se détachent sur le ciel, mais aussi les contours des ombres sont présents dans bon nombre de mes images. Les œuvres évoquent par ailleurs un désir de ce qui se cache derrière l’horizon et elles invitent le spectateur à entreprendre un voyage imaginaire. Dans ces images, je montre une série d’œuvres photographiques qui ont été réalisées en différents endroits du monde, lors de mes voyages en Turquie, aux États-Unis et en Islande. Malgré la diversité des lieux, je me mets toujours en quête du caractère universel des images. Je fais ainsi disparaître les frontières. Ce sont des œuvres photographiques qui racontent chacune en soi une histoire ou qui évoquent un souvenir, souvent par le biais de l’association. Les œuvres sont particulièrement axées sur le rapport entre l’être humain et la nature et la façon dont la recherche de la nature répond à un besoin primaire de l’être humain.