SOFAM

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 3, 2020

1/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 5, 2020

2/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 12, 2020

3/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 15, 2020

4/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 21, 2020

5/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 25, 2020

6/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 26, 2020

7/8

Maria Blondeel, BLWDRK poem Week 32, 2020

8/8

Op de eerste dag van 2020 wees de kunstenaar Maria Blondeel (woont en werkt in Gent) één beeld uit een virtuele carrousel van 366 blauwdrukken toe aan elke dag van dat schrikkeljaar. Ze riep 2020 uit tot BLWDRKLand Jaar van 366 Toevalligheden. Elke dag postte ze het beeld dat aan die datum was toegekend, en tagde ze vrienden en volgers die op die dag jarig waren. De kunstenaar had niet kunnen voorzien hoe geapprecieerd het eenvoudig gebaar zou worden, in een jaar waarin sociale interactie bijna volledig verbannen werd naar het virtuele niveau. Op elke post volgde een vlaag van reacties. De korrelige blauwe of soms donkerpaarse beelden zijn stuk voor stuk afkomstig uit details van foto’s uit het archief van de kunstenaar, dat teruggaat tot 1985. Voor de SOFAM beeldbeurs die zij ontving, stelde Maria Blondeel collages samen op basis van beelden die bij één week horen. Samen kunnen ze gelezen worden als een visueel gedicht.

On the first day of 2020, Ghent-based artist Maria Blondeel assigned one image from a virtual carousel of 366 blueprints to each day of that leap year. She declared 2020 to be the BLWDRKLand Year of 366 Coincidences. Every day, Blondeel posted the image assigned to that date, tagging friends and followers on their birthday. The artist could not have known how appreciated this simple gesture would come to be in a year when social interaction would be all but banished to the virtual realm. A flurry of interaction followed each posting. The grainy images, blue or plum, all derive from details of photographs in Maria Blondeel’s archive, which dates back to 1985. For the SOFAM image grant, the artist composed collages using the weekly image batches, which together can be read as a visual poem.

Le premier jour de l’an 2020, l’artiste Maria Blondeel, qui vit et travaille à Gand, a attribué à chaque jour de cette année bissextile une image d’un carrousel virtuel de 366 bleus. Elle a déclaré 2020 Année BLWDRKLand de 366 Coïncidences. Chaque jour, Blondeel a posté l’image attribuée à cette date, taguant des amis et des followers qui avaient leur anniversaire ce jour-là. L’artiste n’avait pas imaginé à quel point ce simple geste serait apprécié, en une année où l’interaction sociale allait être pratiquement reléguée au domaine virtuel. Chaque post a déclenché une vague d’interaction. Ces images, bleues ou lie-de-vin, dont on perçoit le grain proviennent toutes de détails de photos des archives de Maria Blondeel qui remontent à 1985. Pour la bourse image SOFAM, l’artiste a composé des collages à l’aide de lots hebdomadaires d’images, qui, ensemble, peuvent se lire comme un poème visuel.