SOFAM

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #2

1/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #3

2/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #4

3/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #5

4/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #6

5/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020

6/7

Edith Bories, Le jour qui ne se lève jamais, 2020, #7

7/7

Le jour qui ne se lève jamais (2020), (De dag die nooit opkomt), is een fotoreeks gecreëerd tijdens een lange wandeling die ik maakte toen ik in januari 2020 aankwam in Seoul, Zuid-Korea. Dit werk is ontsproten aan mijn ontdekking van de Suseoks, ook wel “observatiestenen” of “geleerde stenen” genoemd. Deze rotsachtige formaties zijn het resultaat van erosieprocessen en worden eerbiedigd voor hun capaciteit om de tijd in zich te vatten, en als dragers van spiritualiteit. Ze houden het midden tussen met kennis beladen oude bomen, ondersteund door metalen structuren, en bevroren water als drager van zowel getuigenissen als een wakend dromen. Er spreekt de noodzaak uit die wij voelen ten aanzien van sommige monumenten die de zwaarte van ons bestaan lijken te verlichten. In het schemerdonker wordt het beeld meer gedetailleerd. De korrel van de film maakt wat in de tijd blijft hangen tastbaar aanwezig, meer bepaald de poëtische intensiteit die ik ervaarde tijdens mijn eerste kennismaking met dit land. Le jour qui ne se lève jamais brengt dat gevoel opnieuw naar boven, het gevoel van een reis dat in het geheugen staat gegrift, dat gevangen werd door de hoge gevoeligheid van de filmrol, terwijl wij onszelf verloren tussen dag en nacht. Die pellicule maakte van deze wandeling een kortstondig opheffen van de tijd, waarin het licht in uitgerekte traagheid gestalte krijgt.

Le jour qui ne se lève jamais (2020), (The day that never rises), is a series of photographs made during a long walk upon my first arrival in Seoul in South Korea in January 2020. It arose from my discovery of the Suseoks, also known as scholar’s or viewing stones, which are boulders formed by erosion. They are respected for their capacity to condense time, and as portents of spirituality. They vacillate between a group of old trees, that are themselves charged with knowledge, supported by metal beams, and frozen waters that hold both testimonies and waking dreams. Taking in these stones and their surroundings, my images speak of the need we can feel for certain monuments that seem to lighten our existence. At twilight, the image becomes more detailed. The film’s grain appears to register that which is suspended in time, in particular the intensity of poetry experienced upon the first encounter with this new country. Le jour qui ne se lève jamais retraces the feeling of a journey that has been memorialized by the sensitivity of the film, as we lose our bearings between day and night. It turns this walk into a suspension of time, in which the light is reluctant to materialize.

Le jour qui ne se lève jamais (2020) est une série de photographies réalisées lors d’une longue marche dès mon arrivée à Séoul en Corée du Sud, en janvier 2020. Ce travail est né de la découverte des Suseoks également appelés «pierres d’observation», qui sont des pierres issues de l’érosion, respectées par leur capacité à condenser le temps et comme porteuses de spiritualité: elles vacillent entre les vieux arbres chargés de connaissances, soutenus par des structures métalliques, et les eaux gelées enfermant à la fois les témoignages et les rêves éveillés. En regardant ces pierres et leur environnement, mes images parlent de la nécessité que nous éprouvons envers certains monuments qui semblent permettre d’alléger notre existence. Au crépuscule l’image s’annonce plus détaillée. Le grain de la pellicule veut rendre présent ce qui reste suspendu dans le temps et notamment l’intensité de la poésie éprouvée lors de la première rencontre dans ce pays. Le jour qui ne se lève jamais retrace le sentiment d’un voyage mémorisé par la haute sensibilité de la pellicule, nous perdant dans nos repères entre le jour et la nuit et qui fait de cette marche une suspension dans le temps, où la lumière attendue tarde à arriver.